T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Kocaeli Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü

Tarih : E-68012202-800-7444409                                                                 21.10.2022
Konu : Kurum İsim Değişikliği Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Müdürlüğümüz Kocaeli Derince Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kurum adı 11.10.2022 tarih ve 31980 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığımızın 110 sayılı kararnamesi doğrultusunda “Kocaeli Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü” olarak değiştirilerek KAYSÎS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi) de gerekli isim değişikliği tanımlanması yapılmıştır.

Bu doğrultuda Müdürlüğümüzle yapılacak yazışmalarda yeni kurum adımızın dikkate alınması, kurumsal mail adresimizin kocaeli.vskn@tarimorman.gov.tr olarak tanımlanması ve demeklerinize bağlı olan Gümrük Müşavirliklerine bilgi verilmesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Ek: Resmi Gazete (4 Sayfa)

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İktisadî İşletmesi-Tır Gümrük Müdürlüğü Şubesine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği İktisadi İşletmesine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.