Search
Close this search box.

Liman Giriş Kartları Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı: 89780865/153/3233
Konu: Liman Giriş Kartları Hakkında

17.02.2020/89780865
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

İlgi : 16.01.2020 tarihli ve 2020/0419-BU sayılı yazınız.

İlgi yazınızla liman gümrüklerinde Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının dış ticaret işlemlerinin takibi için liman sahalarına giriş çıkışlarda ve liman giriş kartı temininde yaşanılan sorunlar belirtilmiş olup dış ticaret erbabının vekili sıfatıyla görev yapan Gümrük Müşavir ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının limana giriş çıkışlarında Ticaret Bakanlığınca verilen izin belgelerinin esas alınarak başka bir belge talep edilmemesi veya Mülki İdare Amirliğince düzenlenen giriş kartının Türkiye’deki tüm limanlarda geçerli olmasının uygun olacağının değerlendirildiği iletilmişti.

Merkez Güvenlik Kurulu’nun 19/03/2019 tarihli 1 inci toplantısında; “Limanlarımızda kullanılan giriş kartlarında tek kart uygulamasına geçilebilmesi için İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinesinde ilgili Bakanlık (İçişleri, Ticaret ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları) ve kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan çalışma grubunun nihai kararını vermesi’ kararı alınmıştır. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında; ‘Limanlara girişte tek kart uygulamasına geçilecektir.’ ibaresine yer verilmiştir. Ayrıca alman karar çerçevesinde, uygulamanın hayata geçirilebilmesi amacıyla 28 Mayıs 2019 tarihinde Genel Müdürümüzün başkanlığında bir toplantı gerçekleştirilmiş olup ilgili kurum personellerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmuş; il bazında ve/veya Türkiye genelinde geçerli liman giriş kartı uygulaması, limanlara ilişkin tahditli alanların belirlenmesi, kartların kimlere ve ne şekilde verileceği ile gerekli mevzuat düzenlemeleri konularında çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda 27 Haziran 2019 ve 31 Temmuz 2019 tarihlerinde iki toplantı gerçekleştirilmiştir.25 Aralık 2019-8 Ocak 2020 tarihlerinde Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında “Limanlarda Tek Kart” toplantıları gerçekleştirilmiş olup; Limanlarda Tek Kart uygulamasına geçilmesine yönelik gerekli teknik konular üzerine görüşme yapılmıştır. 28 Ocak 2020 tarihinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında “Limanlarda Tek Kart” gerçekleştirilen toplantıda; Tek kart uygulamasına geçilebilmesi İçin Bilgi İşlem Dairesi uzmanlarının hazırlamış olduğu öneri çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca 5 Şubat 2020 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü toplantı salonunda “Limanlarda Tek Kart” hakkında Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirilen toplantıda, uygulamada sadece bir limanda geçerli olan liman giriş kartının Türkiye genelinde birden fazla limanda geçerli olması (Coğrafi birleşme) ve ilgili kurumlar tarafından verilen diğer kartların da tek karta dahil edilmesi (Fonksiyonel birleşme) konuları görüşülmüş olup ilgili kurumlara yazı ile resmi görüşleri sorulmuştur. Kurumlar tarafından iletilecek cevabi yazılar kapsamında çalışmalar sürdürülecektir.

Gereğini rica ederim.

Nurtaç ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top