Search
Close this search box.

Limanlarda Tek Kart Projesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-8285859I-161.99-
Konu : Limanlarda Tek Kart Projesi Hk.

24.03.2022 / 73082043
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 22.11.2021 tarihli, 2021/4505-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı konusu gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgelerinin kullanımına ilişki talepleriniz incelenmiş olup limanlarda tek kart kullanımına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim

Hüseyin YAREN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top