Search
Close this search box.

Menşe İspat ve Dolaşım Belgeleri “Türkiye” İbaresi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : E-16934678-180.99
Konu : Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinde Ülkemiz
İsminin Yabancı Dillerdeki Karşılıklarının Kullanımı

20.07.2022/76514836
DAĞITIM YERLERİNE

Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden çeşitli başvurularda. Yurtdışı gümrük idarelerince düzenlenerek gümrük idarelerimize ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgeleri üzerinde ülke adının yer aldığı kısımlarda “Turkey” ibaresi yazılmış olması nedeniyle, bazı gümrük idarelerimiz.ee söz konusu belgelerin reddedildiği belirtilmektedir

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 28.06.2022 tarihli ve 75993584 sayılı yazısıyla tüm Bölge Müdürlüklerimiz ile özel sektör çatı kuruluşları ülkemizde düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinde yalnızca “Türkiye” ibaresinin kullanılması gerektiği yönünde bilgilendirilmiştir

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, dış ticaret ortağımız olan tüm ülkeler konuya ilişkin bilgilendirilmiş olup, taraflarınca düzenlenen belgelerde “Türkiye”nin kullanılması hususunda talepte bulunulmuştur.

Ancak hem söz konusu ülkelerin bu uygulamayı hayata geçirme zorunluluğunun bulunmaması hem de uygulamak isteyen ülkelerde bu değişikliğe uyum sağlanmasının zaman alabilecek olması nedeniyle, yurtdışı gümrük idarelerince üzerinde ülke adının yer aldığı kısımlarda, başta “Turkey” olmak üzere Türkiye’nin kendi dillerindeki karşılığı olan ibareler yazılmak suretiyle düzenlenen ve gümrük idarelerimize ibraz edilen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin, ilgili mevzuatında öngörülen diğer tüm koşulların karşılanmış olması kaydıyla, kabul edilmesi gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğim arz/rica ederim.

Ahmet Şevket DAYIOĞLU
Bakan a

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top