28.01.2023 Tarihli 32087 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşları için onüç milyon Türk Lirası olarak belirlenen ve 2022 yılında yapılan güncelleme kapsamında mevcut durum itibarıyla sırasıyla beşbuçuk milyon Türk Lirası, dokuz milyon Türk Lirası ve yirmibeş milyon Türk Lirası olarak uygulanan asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla yedi milyon Türk Lirası, onbeş milyon Türk Lirası ve kırkbir milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Bu Tebliğ 30/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGenelge 2023/3 – 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı
Sonraki İçerikSürdürülebilir Pamuk Hakkında Yazı