AB Mevzuat     

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden Hayvansal Ürün İthalatındaki Uygulama Değişikliği Hakkında

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü‘nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e
Gönderilen Yazıda;

Londra Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Birleşik Kırallık’ın (BK) 31.12.2020 tarihinden itibaren AB’den ayrıldığı ve bu süreçte AB’den bağımsız olarak bazı konularda yeni uygulamaları yürürlüğe koymaya başladığından bahsedilmekte olup; bu çerçevede, Birleşik
Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal Bakanlığı (DEFRA) tarafından yapılan son duyuruda,  1 Ekim 2021 tarihinden itibaren BK’ya AB’den yapılacak hayvansal ürünlerin ithalatında yürürlüğe konulacak yeni uygulamalara ilişkin bir duyuru yapıldığı ve söz konusu uygulamaya ilişkin detaylar ile düzenlenecek bilgilendirme webinarlarına ilişkin bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceği belirtilmektedir.

https://www.gov.uk/government/news/latest-notices-fortraders-from-defra

Anılan yazıda devamla, ülkemiz ile BK arasında imzalanan STA çerçevesinde düzenlenen
alanlar dışında kalan hususlarda Gümrük Birliği nedeniyle ülkemizin de aynı muameleye tabi olmasının söz konusu olduğu bildirilmektedir.


     AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş.     

Uzmanlarımız tarafından hazırlanan bu çalışmalarda verilen bilgilerden dolayı şirketimizin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulması tavsiye edilmektedir.