Search
Close this search box.

2015/2 Sayılı İhracat Genelge-Fire ve Kullanım

Kaydet
Kapat

Dahilde İşleme Fire ve Kullanım Oranları Hakkında

İhracat Genel Müdürlüğü’nün Fire ve Kullanım Oranları konulu 14.06.2021 Tarihli 64696851 sayılı yazısında özetle; “Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin (DİİB), bir defaya mahsus 14.09.2021 tarihine kadar, fire ve kullanım oranlarının Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlanmıştır.”

2015/2 sayılı İhracat Genelgesinin 8’inci maddesindeki “Ancak, işbu Genelge ’de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” hükümlerine amirdir.  AB Mevzuat Ailesi olarak “Hükmüne Amirdir” cümlesi düşünüldüğünde bu 3 aylık sürenin kesinlikle kaçırılmaması gerekmektedir.

14 Eylül 2021 tarihine kadar (13.05.2015 Tarihinden Sonra Düzenlenmiş Olan Tüm Dahilde İşleme İzin Belgeleri İçin Bir Defaya Mahsus Olmak Üzere) Kazanılan Bu Hakkı Kaybedilmemesi ve Her Hangi Bir Mağduriyet Yaşanmaması Adına Önemle Hatırlatılır.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top