Önemli Hatırlatma – (Dahilde İşleme Rejimi Ek Süre Hakkında)

Önemli Hatırlatma – (Dahilde İşleme Rejimi Ek Süre Hakkında)

AB Mevzuat

Önemli Hatırlatma

20.12.2006 Tarihli ve 26382 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006/12 sayılı tebliğe; 31.12.2020 Tarihli 31351 (5. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede ile “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006/12 de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İhracat 2020/18” Tebliğ değişikliğiyle Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine ek süre verilmesi yönünde aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 36 – (1) Dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.” Bu geçici maddenin son başvuru tarihi 30 Haziran 2021 olup, firmaların her hangi bir mağduriyet yaşamamaları adına önemle hatırlatılır.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

 

image_pdfimage_print