Search
Close this search box.

İhracat 2016/1 Sayılı Genelge-DİR Değişiklik

Kaydet
Kapat

İhracat 2016/1 Sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde Değişiklik

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi’nde yer alan, yağlı tohumlara ilişkin “Geçici Madde 4” ve “Geçici Madde 6” kapsamındaki uygulamanın 31/10/2021 tarihine kadar uzatıldığı; ayrıca, kabuklu mercimek ithalatına yönelik Geçici Madde 7’nin Genelgeye eklendiği bildirilmektedir. Söz konusu geçici maddeler aşağıda yer almaktadır;

“GEÇİCİ MADDE 4 – (25/01/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarih öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Anılan tarihe kadar ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği yağı ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.”

“GEÇİCİ MADDE 6 – (22/03/2021) (Değişik:28/07/2021) (1) İşbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek; yağlık aspir tohumu, ham aspir yağı, yağlık kolza tohumu veya ham kolza yağı ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında, 31/10/2021 tarihine kadar (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir.”

“GEÇİCİ MADDE 7 – (28/07/2021) (1) Kabuklu mercimek ithalatını öngören DİİB’ler kapsamında 01/08/2021 tarihi öncesinde tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere, 01/08/2021-30/09/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), önce ithalatın gerçekleştirilmesini müteakiben ithal edilen eşyaya tekabül eden miktarda ihracat yapılmasına izin verilir. Söz konusu tarihler arasında kabuklu mercimek ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz.”

Genelgenin Değişmiş Güncel Haline Ulaşmak İçin Link’e Tıklayınız.


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top