Search
Close this search box.

Kişisel Koruyucu Donanım Ürünleri İhracat Hibe

Kaydet
Kapat

  Kişisel Koruyucu Donanım Ürünlerinin İhracatında Hibe Kaldırıldı

Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılan duyuruda; “Bilindiği üzere koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kişisel koruyucu donanım ürünleri taleplerinin tedarik edilmesi ve bunların dağıtımının sağlanması konularında Genel Müdürlüğümüz görevlendirilmiştir.”

“Bu kapsamda, tedarikçilerle hibe-ihracat modeli kapsamında mal alım sözleşmeleri imzalamak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları “Cerrahi Maske, FFP2 (N95) / FFP3 Maske, Koruyucu Tulum, Sıvı Geçirmez Kişisel Koruyucu Önlük, Koruyucu Gözlük, Nonsteril Nitril Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteril Pudralı Tıbbi Muayene Eldiveni, Nonsteril Pudrasız Tıbbi Muayene Eldiveni, Lateks İçermeyen, Pudrasız Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudralı Cerrahi Eldiveni, Lateks İçeren, Pudrasız Cerrahi Eldiven” taleplerinin tedarik edilmesi ve dağıtımının sağlanması Genel Müdürlüğümüzce yürütülmüştür.”

“Pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar salgının kontrol altına alınabilmesi için ülke genelinde yürürlükte olan kısıtlama döneminde uygulanan hibe-ihracat modeli ile kamu kurum kuruluşlarının kişisel koruyucu donanım ürünleri ihtiyacı tedarik edilmiş olup gelinen aşamada salgının kontrol altına alınması, kişisel koruyucu donanım tedarikinde arz güvenliğinin sağlanması, 21.06.2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde kademeli normalleşme sürecinin 3’üncü etabına geçilmesi ve 01.07.2021 tarihi itibarıyla kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Genel Müdürlüğümüzce yürütülen hibe ihracat uygulamasının ve TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün 16.07.2021 tarihi itibari ile sonlandırılmasına karar verilmiştir.”

Bu Çerçevede;

Mal Alım Sözleşmelerinin 10’uncu maddelerinin birinci fıkralarının (d) bentlerinde yer alan “Hiçbir sebep göstermeksizin 7 (yedi) gün önceden Yükleniciye yazılı bildirim yapmak koşuluyla fesih bildirimi yapılması” hükmü uyarınca;

-Tedarikçi firmalarla imzalanmış olan Mal Alım Sözleşmelerinin feshedildiği,

– İhracat izni hesabında esas alınmak üzere firmalarca hibe edilen ürün sayılarının ve TİTCK ile imzalanmış olan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31) Uyarınca Verilecek İhracat Ön izinlerine İlişkin Protokol” ün sonlandırıldığının TİTCK’ ya bildirildiği,

-Bugüne kadar ihracat izni talebinde bulunmayan firmaların Genel Müdürlüğümüz depolarına teslim ettiği ürün sayılarının 16.07.2021 tarihine kadar TİTCK’ ya bildirileceği,

-İhracat izni verilecek ürün sayısının ürünlerin teslim tarihinde geçerli olan hibe-ihracat oranları üzerinden hesaplanacağı hususları,

Saygıyla Duyurulur.

Kaynak: Devlet Malzeme Ofisi


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top