image_pdfimage_print

AB Mevzuat

Önemli Hatırlatma

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Yeni GTİP’ler Eklenmiştir.

Varış öncesi beyana ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:1), uygulama tarihi 23.04.2019 olmak üzere, 30664 sayılı, 23 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Genel Müdürlükçe belirleneceği ve Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Bununla birlikte 2019/12 sayılı Genelge gereğince söz konusu listedeki değişiklik veya güncellemelerin Gümrükler Genel Müdürlüğünce gerçekleştirileceği de belirtilmektedir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesinin 07.07.2021 tarihi itibariyle güncel hali Ek-1de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2de yer almaktadır.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri’ne Dair Daha Detaylı Bilgi İçin Link’e Tıklayınız.

image_pdfimage_print