Search
Close this search box.

Ordino Yük Teslim Talimat Formu – 03.01.2018

Kaydet
Kapat

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

Sayı : 21536506-155.99-E.433
Konu : Yük Teslim Talimat Formu

03.01.2018 /21536506
DAĞITIM YERLERİNE

GENELGE
2018/1

İlgi : 17.05.2011 tarihli ve 14765 sayılı yazımız.

İlgi yazımız ile denizyolu ile gelen yükün alıcıya teslim işlemlerine ilişkin olarak, yük alıcısı, taşıyan, taşıtan, liman işletmecisi, taşıma işleri komisyoncusu, gümrük müşavirleri, gemi acenteleri gibi tüm ilgili sektör taraflarının haklan gözetilerek, malların taşıyan ya da adına hareket eden tarafından düzenlenecek olan, Yük Teslim Talimat Formu karşılığında tesliminin gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Son zamanlarda yaşanan bazı münferit uygulamalarda “Yük Teslim Talimat Formu” için aşın ücret talep edildiği, bu durumun da dış ticaret firmalarımızın mağduriyetine sebep olduğu gündeme gelmiştir.

Bu kapsamda, ilgi yazımızda detaylan sunulan Yük Teslim Talimat Formunun aynı esaslar çerçevesinde; konşimento başına 150 TL tavan ücret bazında ve tavan ücretler her takvim yılı başında bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artacak şekilde uygulanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

M. Mehdi GÖNÜL ALÇAK
Müsteşar a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:

-İMFAK Deniz Ticaret Odası
-Mersin Deniz Ticaret Odası
-Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

Bilgi:

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
-Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)
-Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Denizcilik Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top