Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 951

17.04.2019 Tarihli 30748 Sayılı Resmi Gazete
Karar Sayısı: 951
PATATES İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
Ekli “Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.
16 Nisan 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
MADDE 1– 10/3/2019 tarihli ve 815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesi kapsamındaki tabloda yer alan “20/4/2019” ibaresi “31/5/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Cumhurbaşkanı Kararının Yayınlandığı Resmi Gazetenin 11.03.2019 – 30711

image_pdfimage_print