Search
Close this search box.

Posta Yoluyla Gelen Eşya (Başlamış İşlemler) – GGM

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-18723479-153.18
Konu : Posta Yoluyla Gelen Eşya (Başlamış İşlemler)

23.05.2022/74849204
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 15.03.2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5303 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile 2009/15481 sayılı Kararın 62’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. 22.04.2022 tarihli ve 31817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1) ile posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin gümrük işlemleri belirlenmiş ve ilgili mevzuat hükümlerinin 01.05.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

Konuyla ilgili olarak İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 23.05.2022 tarihli ve 74817565 sayılı yazıda, Posta Telgraf ve Telefon A.Ş.’nin anılan Tebliğ kapsamında işlem yapmak üzere altyapı çalışmalarını tamamlayamadığının bildirildiği, 01.05.2022 tarihinden önce yurtdışından gerçek kişilerce sipariş edilen ve ticari mahiyette olmayan ürünlerin bu tarihten önce ya da sonra yurda giriş yapmalarının akabinde ilgililerince 01.05.2022 tarihinden sonra gümrük idarelerine müracaat edildiği, eşyanın değerinin 150 Avro’yu geçmesi durumunda operatör firma tarafından basitleştirilmiş gümrük beyannamesi verilememesi nedeniyle normal usulde detaylı beyan verilmesinin istenildiği ve bu durumun vatandaş nezdinde şikayet ve sızlanmalara sebebiyet verdiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu sorunun çözümünü teminen 01.05.2022 tarihinden önce posta taşımacılığı yoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan ve gümrüğe sunulmak üzere posta işleme merkezine alman, değeri 1500 Avro’yu geçmeyen, ticari miktar veya mahiyet arz etmeyen ve alıcısı bir gerçek kişi olan eşyanın gümrük işlemlerinin, başlamış işlem kabul edilerek 01.05.2022 tarihi itbariyle yürürlüğe giren mevzuattan önceki ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak işlemlerin tekemmül ettirilmesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top