T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-161.00063295251
Konu : YGM Sisteminde Yaşanan Sorunlar

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi: 08.04.2021 Tarihli ve E-1482 sayılı Yazınız.

     İlgide kayıtlı yazınız konusu YGMS’ye ilişkin sistem kesintileri sebebiyle yaşanan sorunlar, sistem yönüyle değerlendirilmesi amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına iletilmiştir.

     Diğer taraftan anılan yazımızda, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği’nden bahisle sayım tutanaklarının ertesi gün öğle saat 12:00’ye kadar yapılmasına müsaade edildiği ancak tutanakların aktarılacağı günlük raporların aynı gün saat 24:00’e kadar siste üzerinden gönderilmesi uygulamasının işlemler arasında çelişki doğurduğu ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

     Bilindiği üzere, 10.09.2020 Tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş  Gümrük Müşavirliği Tebliği‘nin

     17 nci maddesinin 2/b fıkrası “AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen sayım tutanaklarında yer alan bilgiler sistem vasıtasıyla tespit işleminin yapıldığı gün gönderilir. AN6 ve AN8 tespit raporları aylık genel bir rapora bağlanarak, ekinde sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk yedi iş günü içerisinde e-imza kullanılarak sistem vasıtasıyla gönderilir. Raporun bir örneği de yükümlüye verilir.” hükmünü,

     17 nci maddesinin 2/d fıkrası,“Sayım tutanakları ve diğer önemli olaylara ilişkin bilgiler esas alınarak hazırlanacak günlük rapor, tespit işleminin yapıldığı günün sonuna kadar yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından elektronik ortamda sunulur. Zorunlu durumlar sebebiyle bu sürede sunulamayan günlük raporun, bu  durumun belgelendirilmesi kaydıyla, en geç tespit işleminin yapıldığı günü takip eden günün sonuna kadar sunulmasına Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce izin verilebilir.” hükmünü

     18 inci maddesinin dördüncü fıkrası, “AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgilerin tespitin yapıldığı gün sisteme girilmemesi halinde, sisteme girilmeyen tutanaklara ilişkin işlemler ilgili gümrük müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.” hükmünü

     28 inci maddesinin 1/k fıkrası, “AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girmek.” hükmüne amirdir.

   Açıkça görülmektedir ki, AN6 ve AN8 tespit işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen tutanaklarda yer alan bilgileri tespitin yapıldığı gün sisteme girilmesi gerekmekte olup ne yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği mevzuatında ne de YGM sisteminde yer alan “YGMS Günlük Rapor Rehberi” isimli yönergede aksi yönde bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu çerçevede işlemlerin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Hüseyin YAREN
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGümrüklerde Eşyanın Nihai Kullanımı
Sonraki İçerikİthalat Rejimi Kararında Değişiklik Karar Sayısı 3837