Search
Close this search box.

Sarp Gümrük Kapısı ve Zorunlu Güzergah Hk – GGM

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96603261-120.99-00089277308
Konu : Zorunlu Güzergah

DAĞITIM YERLERİNE

Son dönemde yaşanılan gelişmeler doğrultusunda Sarp Gümrük Kapısında oluşan yoğunluğun önlenmesine yönelik Bakanlığımızca bazı idari tedbirler alınmaktadır.

Bu çerçevede, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Gümrük Kapılarından ülkemize giriş yapıp Gürcistan üzerinden üçüncü ülkelere transit geçiş yapacak araçlar giriş gümrük idarelerince öncelikle Aktaş Sınır Kapısı olmak üzere Türkgözü ve yükümlülerin talebi olması durumunda diğer Gümrük Kapılarına çıkış yapmak üzere yönlendirilecektir.

Nihai varış ülkesi Gürcistan haricindeki ülkelere transit taşıma yapan araçlara ait Transit beyannameleri veya TIR Karnelerinde varış/çıkış gümrük idaresi olarak Aktaş, Türkgözü veya diğer kara sınır gümrük müdürlüklerinin beyan edilmesi esas olmakla birlikte, beyanlarda Sarp Gümrük Müdürlüğü yazılı olsa dahi giriş gümrük idareleri tarafından söz konusu araçlar başta Aktaş olmak üzere diğer Gümrük Müdürlüklerine yönlendirilecek ve bu işlemler varış sapması olarak değerlendirilmeyecektir.

Gümrük Kapılarındaki yoğunluk, yol ve hava şartlarına bağlı olarak uygulamanın hangi dönemlerde geçerli olacağı ve yönlendirmenin hangi sınır kapılarına yapılacağı hususları Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda giriş gümrük idarelerince takip edilecektir.

Uygulamaya 25.09.2023 tarihinde başlanılacak olup, taşıyıcılara yönelik Türkçe, İngilizce, Rusça ve Gürcüce dillerinde hazırlanan bilgilendirme notları ekte yer almaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Bilgilendirme Notları

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT) Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

KAPIKULE, HAMZABEYLİ VE İPSALA SINIR GÜMRÜK KAPILARINDAN GİRİŞ YAPIP TÜRKİYE’Yİ TRANSİT GEÇEREK GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE TAŞIMA YAPACAK ARAÇLARIN ÖNCELİKLE AKTAŞ OLMAK ÜZERE TÜRKGÖZÜ VEYA TALEP ETTİKLERİ ALTERNATİF GÜMRÜK KAPILARINI KULLANMALARI GEREKMEKTEDİR.
BU KAPSAMDAKİ ARAÇLAR GEÇERLİ MAZERETLERİ OLMADAN SARP GÜMRÜK KAPISINDAN ÇIKIŞ YAPMAK İSTEMELERİ DURUMUNDA İDARİ PARA CEZASINA TABİ TUTULACAKLARDIR.


VEHICLES ENTERING TÜRKİYE THROUGH THE BORDER GATES OF KAPIKULE, HAMZABEYLI AND IPSALA FOR TRANSIT PASSAGE TO THIRD COUNTRIES VIA GEORGIA, MUST FIRSTLY USE THE AKTAŞ BORDER GATE EXITING TURKEY. THE TÜRKGÖZÜ BORDER GATE OR AN ALTERNATIVE BORDER GATE CAN ALSO BE PREFERED TO EXIT.
IN THIS CONTEXT, THE VEHICLES THAT TRY TO EXIT FROM THE SARP BORDER GATE WITHOUT VALID EXCUSES, WILL BE SUBJECT TO ADMINISTRATIVE FINE.


სატვირრთო მანქანები, რომლებიც შემოდიან ქაფიკულედან, ჰამზაბეილიდან და იფსალადან და თურქეთიდან ტრანზიტით მიემგზავრებიან მესამე ქვეყანაში საქართველოს გავლით, პირველ რიგში უნდა გამოიყენონ AKTAŞ-ის სასაზღვრო საბაჟო ან TÜRKGÖZÜ-ს სასაზღვრო საბაჟო ან და უნდა გამოიყენონ მოთხოვნილი სასაზღვრო საბაჟო.
მანქანებს რომელთაც სურთ გასვლა SARP-ის სასაზღვრო საბაჟოდან მოქმედი საბაბის გარეშე, მათ დაეკისრებათ ადმინისტრაციულ ჯარიმა.


НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА, ВЪЕЗЖАЮЩЕГО В ТУРЦИЮ ЧЕРЕЗ Т/П «КАПЫКУЛЕ», «ХАМЗАБЕЙЛИ» И «ИПСАЛА» И СЛЕДУЮЩЕГО В НАПРАВЛЕНИИ ГРУЗИИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА ДАЛЕЕ В ТРЕТЬИ СТРАНЫ ПРИ ВЫЕЗДЕ С ТЕРРИТОРИИ ТУРЦИИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ Т/П «САРП».
ДЛЯ ВЫЕЗДА ПОДОБНОГО АВТОТРАНСПОРТА С ТЕРРИТОРИИ ТУРЦИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО РЕКОМЕНДОВАНЫ Т/П «АКТАШ», «ТЮРКГЁЗЮ» И ДРУГИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПУНКТЫ.
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Т/П «САРП» БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН С ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА БУДЕТ ВЗИМАТЬСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top