Search
Close this search box.

Sarp Sınır Kapısından Aktaş Sınır Kapısına Transit Rejimi

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-96603261-120.99-
Konu : Transit Süresi Belirlenmesi ve Varış/Çıkış Gümrük
İdaresi Değişikliklerinde Ceza Uygulanmaması Hk

26.04.2022 / 74216615
DAĞITIM YERLERİNE

Rusya-Ukrayna arasındaki mevcut durum nedeniyle Sarp sınır kapısında giriş ve çıkışlarda yaşanan yoğunluk ve Türkgözü Gümrük Kapısı`nın 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete kapatılmış olması sebebiyle, transit sürelerinin yetmediği ve taşımaların transit beyanında beyan edilen varış/çıkış gümrük idaresinden farklı bir gümrük idaresi varışlı olarak gerçekleştirilmek zorunda kalındığı durumlar yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, hareket gümrük idarelerince, transit rejimi kapsamı taşımalarda ATS cihazı takılan araçlar hariç olmak üzere transit süresi belirlenirken, Sarp ve Aktaş Gümrük Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluğun ve Türkgözü Gümrük Kapısı’nın geçici olarak hizmete kapatılmış olması durumunun göz önünde bulundurulması ve transit süresinin buna göre belirlenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, Sarp sınır kapısında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak Aktaş Gümrük Müdürlüğünün de aktif olarak kullanılabilmesini teminen varış/çıkış gümrük idaresi olarak Sarp Gümrük Müdürlüğü beyan edilen ancak varış gümrük idaresi değişikliği yapılarak Aktaş Gümrük Müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilen araçlara, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan idari para cezasının tatbik edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top