T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82518296-315.04-00080311427
Konu : SBSDE Muafiyet Kodu Uygulaması Hakkında Ayrıca Bkz; Serbest Bölgeler Hakkında Yazı

İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
(Kemeraltı Cad. Kalaycıoğlu İşhanı No:35 Kat-1-2-3 Tophane/İstanbul)

İlgi : İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 21.11.2022 tarihli yazısı.

İlgi’de kayıtlı başvuru dilekçenizde, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 04.09.2014 tarih ve 2561362 sayılı yazısına atfen, Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımdayken serbest bölgeye ihraç edilen ve tekrar ülkemize ithal edilmek istenilen eşyaya ilişkin olarak “Ser.Dolaşımda İken Ser. Böl.İhr. Edilen ve Tekrar İth. Edil. İst. Eşya” açıklaması ve SBSDE kısaltması ile yeni bir muafiyet kodu oluşturulduğu; ancak söz konusu uygulamanın ilgili emtia üzerine tanımlanmış olan İlave Gümrük Vergisini kapsamadığı ifade edilerek, söz konusu muafiyet kodunun ilave gümrük vergilerini de içerecek şekilde uygulanması talep edilmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, söz konusu uygulamanın Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanı dışında kaldığı anlaşılmış olup, konunun Gümrükler Genel Müdürlüğü ve İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde takip edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Mehmet Cem TOPBAŞ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.