Search
Close this search box.

Arşiv Beyanname Teslimi Hakkında – Müdürlük Emri (2021/05)

Kaydet
Kapat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Muratbey Gümrük Müdürlüğü

Sayı   : E-40455620-010.07.01-00061889746
Konu : Müdürlük Emri (2021/05)-Arşiv Beyanname Teslimi

MÜDÜRLÜK EMRİ (2021/05)

Görülen lüzum üzerine, Müdürlüğümüzün 2018/88 sayılı Müdürlük Emri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin 14 Nolu ekinde yapılan değişiklikle, serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin gümrük idarelerine tek nüsha olarak verilmesi ve bunların da sadece gümrük idarelerinde arşivlenmesi hükme bağlanmıştır.

Son dönemde işlemleri tamamlanmış antrepo ve ithalat beyannamelerinin gümrük arşivine tesliminde gecikmeler yaşandığı, bazı antrepolardan hiç teslim alınmadığı veya ilgisiz davranıldığı müşahade edilmekte olup, gerek denetim elemanlarınca ve gerekse adli yargı mercilerince talep edilmesi durumlarında arşivde bulunamayan beyannamelerle alakalı zamanında müspet bir bilgi verilemediğinden sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu itibarla; yukarıda açıklanan olumsuz durumların yaşanmaması için;

  • Basitleştirilmiş üsulde (Taşıtüstü) işlemi biten Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin

Supalan Gözetim Memurlarınca alınarak arşive teslimi,

  • Geçici Depolama alanlarında işlem gören Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin arşiv memurunca “Arşiv Nüshası Teslim Alındı” kaşesinin tatbik edilmesine müteakip eşyanın tesliminin sağlanması, takibin geçici depolarda görevli ambar memurlarınca yapılması,
  • Antrepolarda işlemleri tamamlanan antrepo beyannameleri ile “KAPANMIŞ” statüde bulunan ithalat beyannamelerinin arşiv nüshası teslim alınmadan eşyanın antrepo işleticisince teslim edilmemesi,
  • Antrepoda teslim alınan Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamelerinin ve Antrepo beyannamelerinin mutlak surette 15 günde bir antrepo işleticisi ve antrepoda görevli YGM personeli tarafından müştereken arşive tutanak ile tesliminin yapılması ve bu tutanakların en az iki nüsha halinde tanzimi ile tutanakların hem arşivde hem de antrepoda muhafaza edilmesi gerekmekte olup,

İşbu Müdürlük Emrinin düzenlendiği tarihten itibaren zamanında teslim edilmeyen beyannameler ile alakalı adli merciler ve denetim mekanizmasınca yürütülen soruşturmalara zamanında cevap verilmemesinden kaynaklı durumlarda başta kamu görevlileri ile antrepo işleticisinin doğrudan sorumlu tutulacağı göz önüne alındığında konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesini tebliğen rica ederim.

Vedat AYDIN
Gümrük Müdürü

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top