İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mesai Saatleri Hk.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mesai Saatleri Hk.

 

TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-73599646-903.99-00062002405

Konu : Mesai Saatleri Hk

 

DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğümden alınan ve bir örneği ekte gönderilen 02.03.2021 tarihli, 22123 sayılı yazıda;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100 üncü maddesi ile 2021/05 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince;

İlimizde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında mesai başlama ve bitiş saatlerinin 02.03.2021 tarihinden itibaren;

1-  Vardiya sistemi ile görev yapan bazı Bölge Müdürlükleri ile, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığında saat 07.00’dc başlayıp kademeli olarak 08.00 ve 09.00 olarak devam edilecektir.

2- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe Belediyelerinde saat 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak,

3- Sağlık Teşkilatı 08.30-16.30 olarak,

4- Diğer tüm kamu kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanacaktır.

özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.” denilmektedir.

Bu nedenle, Bölge Müdürlüğümüzde Gümrük Kanununa göre fazla çalışma yapıldığından mesai saatlerinin 09.00-1230,13.00-17.30 olarak uygulanması, bağlantı Müdürlüklerimizde ise iş hacmine göre bu saatlerin dışında da mesaiye kalınması ile yükümlülerce 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca fazla çalışma talebinde bulunulması halinde Valilikçe belirtilen mesai saatlerinin (09.00-12.30, 13.00-17.00) esas alınması ve belirtilen çalışma saatlerine mutlaka riayet edilmesi ile ilgili gerekli her türlü tedbirin alınması gerekmektedir.

İşbu yazımızın tüm personele duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Yalçın ÖZDEN

Bölge Müdürü

 

DAĞITIM:

Tüm Şube Müdürlükleri

Tüm Gümrük Müdürlükleri

Tüm Tasfiye işletme Müdürlükleri

İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü

Tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlükleri

 

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print