08.07.2019 Tarihli 30825 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Türk Patent ve Marka Kurumundan:

SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2017 tarihli ve 30047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 22 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri, 67 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 70 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 110 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2017

30047

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2017

30223

 

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikTarımda Kullanılan Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik
Sonraki İçerikTakviye Edici Gıdalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik