Search
Close this search box.

Sırbistan Menşeli Ürünlerin İthalinde Kontenjan Uygulanması

Kaydet
Kapat

İçindekiler

25.06.2019 Tarihli 30812 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2019 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan SRB001 kod numaralı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2018

30471 (Mükerrer)

 

Eki için tıklayınız.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.


Ek – 1

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod No
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Dönemi
Tahsisat Yapılacak Firma Türü
Tahsisat Yöntemi
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
SRB001
0201
Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş)
01.01-31.12
T
TTY
ESK
0202
Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş)
01.01-31.12
T
TTY
ESK
SRB002
0602.40.00.00.00
Güller (aşılı veya aşısız)
01.01-31.12
BSGTY
SRB003
0602.90.41.00.11
Çelikler
01.01-31.12
BSGTY
0602.90.41.00.12
Fidanlar
0602.90.41.00.29
Diğerleri
SRB004
0602.90.46.00.00
Çıplak kökleriyle birlikte olan
01.01-31.12
BSGTY
0602.90.47.00.00
Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00
Diğerleri
SRB005
06.03
(0603.90.00.00.00 hariç)
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)
01.01-31.12
BSGTY
SRB006
0701.10.00.00.00
Tohumluk
01.01-31.12
BSGTY
SRB007
0702.00.00.00.00
Domates (taze veya soğutulmuş)
01.06-30.09
BSGTY
SRB008
0703.90
Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler
01.01-31.12
BSGTY
SRB009
0704.90.10.00.11
Beyaz lahana
01.01-31.12
BSGTY
0704.90.10.00.12
Kırmızı lahana
SRB010
0706.10
Havuçlar ve şalgamlar
01.01-31.12
BSGTY
SRB011
0708.10
Bezelye (Pisum sativum)
01.01-31.12
BSGTY
SRB012
0708.90
Diğer baklagiller
01.01-31.12
BSGTY
SRB013
0709.60
Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler
01.07-30.09
BSGTY
SRB014
0710.21.00.00.00
Bezelye (Pisum sativum)
01.01-31.12
BSGTY
SRB015
0710.22.00.00.00
Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.)
01.01-31.12
BSGTY
SRB016
0710.40.00.00.00
Tatlı mısır
01.01-31.12
BSGTY
SRB017
0713.90
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB018
0811.10
Çilek
01.01-31.12
BSGTY
SRB019
0811.20
Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier (bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü
01.01-31.12
BSGTY
SRB020
0811.90.75.00.00
Vişne (Prunus cerasus)
01.01-31.12
BSGTY
SRB021
0813.20.00.00.00
Erik
01.01-31.12
BSGTY
SRB022
0909.61.00.00.00
Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]
01.01-31.12
BSGTY
0909.62.00.00.00
Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]
SRB023
0910.99
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB024
1001.99.00.00.11
Adi buğday
01.01-31.12
T
TTY
TMO
1001.99.00.00.12
Mahlut
1001.99.00.00.13
Kaplıca (kızıl) buğday
SRB025
1005.90
Diğerleri
01.01-31.12
T
TTY
TMO
SRB026
1008.30.00.00.00
Kuş yemi
01.01-31.12
BSGTY
SRB027
1201.90.00.00.00
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB028
1206.00
Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)
01.01-31.12
BSGTY
SRB029
1208.10
Soya fasulyesinin unu ve kaba unları
01.01-31.12
BSGTY
SRB030
1209.10.00.00.00
Şeker pancarı tohumları
01.01-31.12
BSGTY
SRB031
1209.21.00.00.00
Yonca tohumu
01.01-31.12
BSGTY
SRB032
1209.29.45.00.11
Vicia sativa L. türü fiğ
01.01-31.12
BSGTY
1209.29.45.00.12
Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13
Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14
Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15
Tavus otları (Agrosties) tohumu
SRB033
1209.29.80.00.11
Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)
01.01-31.12
BSGTY
1209.29.80.00.12
Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13
Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.)tohumları
1209.29.80.00.14
Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15
Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16
Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17
Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18
Diğerleri
SRB034
1209.91.80 (1209.91.80.00.11 hariç)
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB035
1209.99.10.00.00
Orman ağaçlarının tohumları
01.01-31.12
BSGTY
SRB036
1211.90.86
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB037
1512.11.91.00.00
Ayçiçeği tohumu yağı
01.01-31.12
BSGTY
SRB038
1512.19.90.00.11
Ayçiçeği tohumu yağı
01.01-31.12
BSGTY
SRB039
15.17
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
01.01-31.12
BSGTY
SRB040
1518.00.31.00.00
Ham olanlar
01.01-31.12
BSGTY
SRB041
16.04
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler
01.01-31.12
BSGTY
SRB042
17.04
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
01.01-31.12
BSGTY
SRB043
18.06
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
01.01-31.12
BSGTY
SRB044
1901.10
Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar
(perakende satılacak hale getirilmiş)
01.01
31.12
BSGTY
SRB045
19.02
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)
01.01-31.12
BSGTY
SRB046
1902.20.30
Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) (yalnızca Yenipazar Mantısı)
01.01-31.12
BSGTY
SRB047
19.05
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
01.01-31.12
BSGTY
SRB048
2001.10.00.00.00
Hıyarlar ve kornişonlar
01.01-31.12
BSGTY
SRB049
2001.90.30.00.00
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
01.01-31.12
BSGTY
SRB050
2004.90.50.00.11
Bezelye
01.01-31.12
BSGTY
2004.90.50.00.12
Taze fasulyeler
SRB051
20.08 (2008.11.10.00.00,
2008.19.19,
2008.19.95,
2008.19.99.00.11,
2008.19.99.00.12,
2008.30,
2008.99.85.00.00,
2008.99.91.00.00 hariç)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
01.01-31.12
BSGTY
SRB052
20.09
(2009.11,
2009.12.00.00.00,
2009.19,
2009.31,
2009.39,
2009.71,
2009.79 hariç)
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
01.01-31.12
BSGTY
SRB053
21.04
Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
01.01-31.12
BSGTY
SRB054
2105.00
Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
01.01-31.12
BSGTY
SRB055
2106.10.20.00.11
Diyet mamaları
01.01-31.12
BSGTY
2106.10.20.00.19
Diğerleri
SRB056
2106.90
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB057
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
01.01-31.12
BSGTY
SRB058
2309.10
Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş)
01.01-31.12
BSGTY
SRB059
2309.90
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY

07.07.2018 Tarihli 30471 Sayılı (1.Mükerrer ) Resmi Gazete’de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inin Yukarıdaki Tebliğ ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdaki gibidir. 
Ek – 1
Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi
Tarife Kontenjanı Kod No
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife Kontenjanı Dönemi
Tahsisat Yapılacak Firma Türü
Tahsisat Yöntemi
Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
SRB001
0602.40.00.00.00
Güller (aşılı veya aşısız)
01.01-31.12
BSGTY
SRB002
0602.90.41.00.11
Çelikler
01.01-31.12
BSGTY
0602.90.41.00.12
Fidanlar
0602.90.41.00.29
Diğerleri
SRB003
0602.90.46.00.00,
0602.90.47.00.00,
0602.90.48.00.00
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB004
06.03
(0603.90.00.00.00 hariç)
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış)
01.01-31.12
BSGTY
SRB005
0701.10.00.00.00
Tohumluk
01.01-31.12
BSGTY
SRB006
0702.00.00.00.00
Domates (taze veya soğutulmuş)
01.06-30.09
BSGTY
SRB007
0703.90
Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler
01.01-31.12
BSGTY
SRB008
0704.90.10.00.11
Beyaz lahana
01.01-31.12
BSGTY
0704.90.10.00.12
Kırmızı lahana
SRB009
0706.10
Havuçlar ve şalgamlar
01.01-31.12
BSGTY
SRB010
0708.10
Bezelye (Pisum sativum)
01.01-31.12
BSGTY
SRB011
0708.90
Diğer baklagiller
01.01-31.12
BSGTY
SRB012
0709.60
Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler
01.07-30.09
BSGTY
SRB013
0710.21.00.00.00
Bezelye (Pisum sativum)
01.01-31.12
BSGTY
SRB014
0710.22.00.00.00
Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.)
01.01-31.12
BSGTY
SRB015
0710.40.00.00.00
Tatlı mısır
01.01-31.12
BSGTY
SRB016
0713.35
Börülce
01.01-31.12
BSGTY
0713.60
Güvercin bezelye (Cajanus cajan)
0713.33.10.00.11
Barbunya
0713.33.90.00.11
Barbunya
0713.90
Diğerleri
SRB017
0811.10
Çilek
01.01-31.12
BSGTY
SRB018
0811.20
Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier (bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü
01.01-31.12
BSGTY
SRB019
0811.90.75.00.00
Vişne (Prunus cerasus)
01.01-31.12
BSGTY
SRB020
0813.20.00.00.00
Erik
01.01-31.12
BSGTY
SRB021
0909.61.00.00.00
Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]
01.01-31.12
BSGTY
0909.62.00.00.00
Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]
SRB022
0910.99,
1211.90.86.00.31,
1211.90.86.00.41
Diğerleri, biberiye
01.01-31.12
BSGTY
SRB023
1001.99.00.00.11
Adi buğday
01.01-31.12
T
TTY
TMO
1001.99.00.00.12
Mahlut
1001.99.00.00.13
Kaplıca (kızıl) buğday
SRB024
1005.90
Diğerleri
01.01-31.12
T
TTY
TMO
SRB025
1008.30.00.00.00
Kuş yemi
01.01-31.12
BSGTY
SRB026
1208.10
Soya fasulyesinin unu ve kaba unları
01.01-31.12
BSGTY
SRB027
1209.10.00.00.00
Şeker pancarı tohumları
01.01-31.12
BSGTY
SRB028
1209.21.00.00.00
Yonca tohumu
01.01-31.12
BSGTY
SRB029
1209.29.45.00.11
Vicia sativa L. türü fiğ
01.01-31.12
BSGTY
1209.29.45.00.12
Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13
Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14
Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15
Tavus otları (Agrosties) tohumu
SRB030
1209.29.80.00.11
Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.)
01.01-31.12
BSGTY
1209.29.80.00.12
Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13
Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.)tohumları
1209.29.80.00.14
Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15
Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16
Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17
Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18
Diğerleri
SRB031
1207.70.00.00.00
Kavun, Karpuz tohumu
01.01-31.12
BSGTY
1209.91 (1209.91.30.00.00,
1209.91.80.00.11 hariç)
Sebze tohumları
SRB032
1209.99.10.00.00
Orman ağaçlarının tohumları
01.01-31.12
BSGTY
SRB033
1211.50.00.00.00
Efedra (Ephedra)
01.01-31.12
BSGTY
1211.90
(1211.90.30.00.00,
1211.90.86.00.31,
1211.90.86.00.41 hariç)
Diğerleri
SRB034
15.17
Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)
01.01-31.12
BSGTY
SRB035
1518.00.31.00.00
Ham olanlar
01.01-31.12
BSGTY
SRB036
16.04
Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler
01.01-31.12
BSGTY
SRB037
17.04
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
01.01-31.12
BSGTY
SRB038
18.06
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
01.01-31.12
BSGTY
SRB039
1901.10
Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar
(perakende satılacak hale getirilmiş)
01.01

31.12
BSGTY
SRB040
19.02
Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)
01.01-31.12
BSGTY
SRB041
19.05
Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler
01.01-31.12
BSGTY
SRB042
2001.10.00.00.00
Hıyarlar ve kornişonlar
01.01-31.12
BSGTY
SRB043
2001.90.30.00.00
Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata)
01.01-31.12
BSGTY
SRB044
2004.90.50.00.11
Bezelye
01.01-31.12
BSGTY
2004.90.50.00.12
Taze fasulyeler
SRB045
20.08 (2008.11.10.00.00,
2008.19.19,
2008.19.95,
2008.19.99.00.11,
2008.19.99.00.12,
2008.30,
2008.99.85.00.00,
2008.99.91.00.00 hariç)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın)
01.01-31.12
BSGTY
SRB046
20.09
(2009.11,
2009.12.00.00.00,
2009.19,
2009.31,
2009.39,
2009.71,
2009.79 hariç)
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın
01.01-31.12
BSGTY
SRB047
21.04
Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları
01.01-31.12
BSGTY
SRB048
2105.00
Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)
01.01-31.12
BSGTY
SRB049
2106.10.20.00.11
Diyet mamaları
01.01-31.12
BSGTY
2106.10.20.00.19
Diğerleri
SRB050
2106.90
Diğerleri
01.01-31.12
BSGTY
SRB051
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
01.01-31.12
BSGTY

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top