T.C. Ticaret Bakanlığından; Uygulama Birliğinin Sağlanması

T.C. Ticaret Bakanlığından; Uygulama Birliğinin Sağlanması

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI

Sayı: E-50035491-431.99-00063694620
Konu: Uygulama Birliğinin Sağlanması

DAĞITIM YERLERİNE

     Bilindiği üzere 30/4/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 15 inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 3 üncü Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/ 2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.

     Anılan hükmün gerekçesinde; tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkan verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçlar ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 Yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir.

     Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçların 1/6/2021 tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır.

     Bu itibarla, düzenlemenin amacı ve gerekçesi de dikkate alınarak, ibraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin belirtilen tarihler arasında bankaya ibrazı halinde çek hesabı sahibinin hesabında çekin karşılığı bulunması kaydıyla çekin ödenmesi, aksi takdirde 1/6/2021 tarihinden önce karşılıksızdır işlemi yapılmaması gerekmektedir.

     Bilgi edinilmesi ve tüm üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılarak uygulama birliğinin sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

 

Mehmet MUŞ
Bakan

Dağıtım:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

image_pdfimage_print
error: İçerik korunmaktadır !!