Search
Close this search box.

Tamir Amaçlı Geçici İhracata A.TR Belgesi

Kaydet
Kapat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük Birliği ülkelerinden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilen eşyanın garanti kapsamı dışında tamir amacıyla Gümrük Birliği ülkelerine geçici ihraç edilmek istenmesi durumunda, eşyaya ilişkin A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hususunda Ticaret Bakanlığı’nın görüşüne başvurulduğu belirtilmiştir.

Konu hakkında Bakanlık’tan alınan yazıda, A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin hükümlerin, Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar‘da düzenlendiği belirtilmiştir. Söz konusu kararda yer verilen maddelerin, A.TR Dolaşım Belgesinin  Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracı durumunda düzenlenecek bir belge olmasına yönelik şekilde kurgulanan hükümler olduğu açıklanmıştır.

Bu itibarla A.TR Dolaşım Belgesinin Gümrük Birliği çerçevesinde kesin ihraca konu eşyanın serbest dolaşım statüsünü gösteren bir belge olduğu, geçici ihracat işlemleri kapsamında düzenlenmesinin uygun olmadığı vurgulanarak, bu kapsamdaki eşya için Karar’da ilgili hükümlerine yer verilen INF2 Bilgi Formunun düzenlenmesinin uygun olacağının değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB)

28.01.2022 / 15:40:22


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top