TAREKS Yenileme Projesi – Ürün Güvenliği ve Denetimi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı: E-15211268-553.02-00089790943
Konu: TAREKS Yenileme Projesi

09.10.2023 / 89790943
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, sanayi ürünlerinin ithalatta ürün güvenliği denetimleri ile tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatta ticari kalite denetimleri 2011 yılından bugüne elektronik ortamda risk analizi esaslı olarak Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülmekte olup, geride kalan 12 yıllık dönemde başta risk analizi yapısı olmak üzere TAREKS’in yenilenmesi ve günümüz teknoloji seviyesini yakalaması ihtiyacı hasıl olmuştur. Genel Müdürlüğümüzce başlatılan TAREKS Yenileme Projesi kapsamında, TAREKS’in mevcut risk analizi yapısı, yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli skor bazlı bir yapıya dönüştürülecek, ayrıca TAREKS’e gelişmiş bir iş zekası raporlama modülü eklenecektir.

Bu kapsamda, genel olarak TAREKS’in kullanımı düşünüldüğünde, karşılaşılan sorunlar ile sistemin iyileştirilmesine yönelik önerilerinizin, ekte yer alan tabloya kullanıcı arayüzü ve uygulama ana başlıkları altında sayı sınırlaması olmaksızın işlenerek Genel Müdürlüğümüze iletilmesi, kullanıcı arayüzü ve TAREKS iş süreçlerinin yenilenmesinde önemli birer fikir kaynağı olacaktır.

Bilgileri ve yukarıda talep edilen bilgilerin 28.10.2023 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze (elektronik olarak eşya@ticaret.gov.tr adresine) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top