T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-63534806-452.01-
Konu : Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

11.04.2022/73723160
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi‘nin ilgili hükümleri uyarınca;

  • Makarna, un, bulgur, buğday irmiği ve aşurelik buğday ihracatı öngörülen dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında önce buğday ithalatı gerçekleştirilmesinin ardından ithal edilen eşyaya tekabül eden oranda mamul ihracatı gerçekleştirilmesi,
  • Rafine veya ham aspir, koza veya ayçiçeği yağı ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ayçiçeği, aspir veya koza tohumu veya ham yağ ithalatı gerçekleştirilmesinin ardından ithal edilen eşyaya tekabül eden oranda mamul ihracatı gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, gerçekleşen ihracata tekabül eden oranda ithalat gerçekleşmesi bulunmayan DİİB’Ierin taahhüt hesabının ancak gerçekleşen ihracata tekabül eden ithalat tamamlanınca kapatılması, anılan durumdaki DİİB’ler için, firmaların miktar ve süre revizesi taleplerinin değerlendirilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Musa DEMİR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İhracat Genel Müdürlüğü için tıklayınız.