image_pdfimage_print

30.12.2021 Tarihli 31705 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin geçici 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre adlarına C2, C3, G1, G2, G3, H1, H2, K1, K3, L1, L2, M1, M2, N1, N2, P1 veya P2 yetki belgesi düzenlenen ve söz konusu yetki belgesi geçerli bulunan gerçek veya tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde müracaat etmesi halinde; mevcut yetki belgesi geçerlilik süresi toplamı;

a) 5 yıl ve daha az olanlar için, taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ile sahip oldukları yetki belgesi arasındaki ücret farkının %50’si,

b) 5 yıl ila 10 yıl arasında olanlar için, taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ile sahip oldukları yetki belgesi arasındaki ücret farkının %40’ı,

c) 10 yıl ve daha fazla olanlar için, taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ile sahip oldukları yetki belgesi arasındaki ücret farkının %30’u,

yetki belgesi ücreti olarak tahsil edilir ve adlarına taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi düzenlenir. Ancak, bu fıkra uygulanarak düzenlenecek olan taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi için ödenecek belge ücreti, geçerli taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücretinin %15’inden az olamaz. Bu fıkranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve ödenecek yetki belgesi ücretleri için 2021 yılı belge ücretleri esas alınır. Bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur.

(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte, geçerli taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi bulunmayan ve üçüncü fıkra kapsamında olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, bu Yönetmelik kapsamında taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almak üzere 60 gün içerisinde müracaat etmesi halinde, müracaat sahiplerine yetki belgesi ücretinde %30 indirim uygulanır. Bu fıkranın uygulanması suretiyle hesaplanacak ve ödenecek yetki belgesi ücretleri için 2021 yılı belge ücretleri esas alınır. Ancak, bu fıkra kapsamındaki müracaatlar ile yapılacak iş ve işlemlerin, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunludur.

(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, mevcut taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi geçerlilik sürelerine 10 yıl ilave edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2018

30470

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2018

30642 (4. Mükerrer)

 

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

image_pdfimage_print