03.11.2021 SON GÜNCEL DEĞİŞİKLİK HALİYLE 

TCMB İHRACAT GENELGESİ

İhracat Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)‘den alınan yazıda, ihracat bedellerin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile düzenlendiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçılardan, TİM ve ilgili kurumlara ulaşan bazı taleplerde bazı ülkelerden ihracat bedellerinin bankacılık kanalıyla alınamadığı; yürürlükteki tebliğ ve genelge uyarınca banka dışı kanallardan tahsil edilen alacakların banka hesaplarına aktarılmasında problemler yaşandığı bildirilmektedir. Bu çerçevede anılan tebliğin uygulanmasına ilişkin İhracat Genelgesinde aşağıda yer alan değişikliklerin yapıldığı bildirilmektedir:

Genelge’nin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrası “Ek:2’de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ‘in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz.” şeklinde,

Aynı Genelge’nin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;

a) İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya

b) İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya

c) İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak

d) Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.” şeklinde,

Genelge’nin 22 nci maddesinin birinci fıkrası “Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000- ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3’te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir.”

şeklinde değiştirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Bankacılık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı ve/veya uyguladıkları kambiyo veya ticaret düzenlemeleri sebebiyle yaşanan problem yaşanan 29 ülke ihracat bedellerinin yurda getirilmesi açısından tam muafiyet kapsamına alınmış, 10 ülke için ise ihracat bedelinin yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakılması şeklinde istisna tanındığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, Irak ve Libya’ya yapılan ihracatta ihracat bedelinin genelgede belirtilen basitleştirilmiş usulle banka hesaplarına aktarılmasının mümkün bulunduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda bankalar ve vergi daireleri nezdinde işlemleri devam eden ihracatçıların, terkin ve kapatma konusunda yukarıda belirtilen değişikliklerden yararlanmalarının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Kambiyo Mevzuatı İçin Link’e Tıklayınız 

Bu Genelge http://www.tcmb.gov.tr sitesinden alınmıştır. En son 03.11.2021 tarihinde güncellenmiştir.

Önceki İçerikİthalat Denetimi Boncuk Atan Tabancalar
Sonraki İçerikKıymetli Maden ve Taş Özel Ayar Evleri Hakkında Yazı