Search
Close this search box.

Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 80571967-755.07.04-
Konu : Teminat İadelerinde Vergi Borcu Aranmaması

19.07.2019 / 46108052
DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden alınan 24.05.2019 tarihli ve 44690736 sayılı yazı konusu 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan ve nakden iade edilecek teminatların iadesi işleminin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında bir ödeme veya işlem olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususuna ilişkin olarak,

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan 20.06.2019 tarih ve E.87807 sayılı yazıda özetle; 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan teminat mektubu ve nakit teminatların iadesinin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında yapılan düzenlemeler gereğince vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması gereken ödemelerden olmaması sebebiyle bahse konu teminatların iadesi sırasında 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi hükmünün uygulanmaması gerektiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu gereğince alınan teminat mektubu ve nakit teminatların iadesi sırasında 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi hükmünün uygulanmaması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top