Search
Close this search box.

Teminat Mektubu Değişimi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-157.01-
Konu : Teminat Mektubu Değişimi-İstanbul Gümrük Müş. Der.

30.09.2022/78677014
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİNE

İlgi: 11.08.2022 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda özetle, daha önce verilen nakit teminatların e-teminat mektupları ile değiştirilmek istendiği durumlarda, gümrük idarelerince sistem tarafından izin verilmediği belirtilerek bu yöndeki taleplerin reddedildiği ifade edilmektedir.

Teminat değişikliği, iptali ve iadesine ilişkin olarak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 17.02.2022 tarihli, 71973814 sayılı yazımızda belirtildiği üzere, beyannamelere her aşamada yeni teminat kaydı eklenmesi ve onaylanması mümkün hale getirilmiş, ayrıca, BİLGE sisteminde “kapatılabilir” ve “fiili ithalatı tamamlanmış” statüde bulunan beyannamelerde “onaylanmış statüde” yeni bir teminat mektubunun varlığı şartıyla “ödenmiş statüde” olan teminatm iptal edilebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla, söz konusu düzenleme kapsamında daha önce verilen nakit teminatların e-teminat mektupları ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Leman ÇAKIR
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top