Search
Close this search box.

TEV Makbuzları – İhracat Genel Müdürlüğü

Kaydet
Kapat

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEV MAKBUZLARI

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü TEV Makbuzları ile ilgili yayimladigi yazıda;

(İhracat: 2006/12) sayılı Tebliğin 38. Maddesinin beşinci fıkrası Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır.“ hükmünün yer aldığı bildirilmektedir.
 
Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerine sunulan ihracat beyanname tarihinden sonra yatırılmış TEV makbuzlarında ilgili ihracat beyannamesine dair herhangi bir bilginin yer almaması, TEV makbuzunun ilgili olduğu ihracat beyannamesinin tespitinde güçlüklere, ilave yazışmalara ve DİİB taahhüt hesaplarının kapatılma sürecini geciktirerek ihracatçı firmalarımızın mağduriyetine yol açabilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesini teminen, ihracatçı firmalarımızın telafi edici vergi ödemelerini gerçekleştirirken telafi edici vergi makbuzlarını ilgili ihracat beyanname numarası veya ek tahakkuk kararı ile ilişkilendirmeleri önem arz etmektedir.
 
 
  

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top