Search
Close this search box.

Ticaretin Kolaylaştırılması Bölgesel Farkındalık Toplantıları

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : E-77289931-730.07-00093541675
Konu : Ticaretin Kolaylaştırılması Bölgesel Farkındalık Toplantıları 2024 Yılı İlk Çeyrek Takvimi

31.01.2024 / 93541675
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alman 25.01.2024 tarihli 93359901 sayılı yazıda; Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması yükümlülükleri kapsamında, 13 Nisan 2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi, bir örneği ekte yer alan Ticaretin Kolaylaştırılması İkinci 5 Yıllık Eylem Planı (2024-2028) çerçevesinde faaliyetlerine devam edeceği, komitenin çalışmaları arasında, ticaretin kolaylaştırılması konusunda farkındalığın artırılmasını teminen Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri başkanlığında sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kamu idareleri temsilcilerinin katılımı ile yıllık bölgesel istişare toplantıları düzenlendiği,

Bakanlığımız ve Türk Sanayici ve îş İnsanları Demeği (TÜSÎAD) eş başkanlığında yürütülen Şeffaflık Çalışma Grubu faaliyetlerinin bir parçası olarak mutaden düzenlenen toplantılara ait 2023 yılı raporu ekte yer almakta olup bölgesel istişare toplantılarına 2024 yılı içinde de devam edilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede 20.02.2024 tarihinde saat 14:30’da Ankara Lojistik Üssü Toplantı Salonunda yapılacak toplantıya katılımınız beklenmekte olup katılımcı bilgilerinin 12.02.2024 tarihine kadar bildirilmesi hususunda;

Bilgilerini tebliğen rica ederim.

Fikriye ÖZTÜRK
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

Ek: Yazı ve ekleri (51 Sayfa)

Dağıtım:

Ankara Ticaret Odasına
Ankara Sanayi Odasına
Ankara Gümrük Müşavirliği Derneğine
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Uluslararası Nak Nakliyeciler Derneğine
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top