image_pdfimage_print

23.12.2021 Tarihli 31698 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 4966

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2022 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesine, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

22 ARALIK 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

—– / / —–

23/12/2019 TARİHLİ VE 1841 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ LİSTE

Her bir cihaz için bandrol karşılığı
tahsil edilecek ücretler (Avro karşılığı TL)

İlave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen;

CİHAZ CİNSİ

1. Televizyon

• 51 Ekrana kadar (51dahil) 10 AVRO

• 52 Ekran-67 Ekran arası (67dahil) 16 AVRO

• 68 Ekran-85 Ekran arası (85 dahil) 22 AVRO

• 86 Ekran-116 Ekran arası (116dahil) 34 AVRO

• 117 Ekran-148 Ekran arası (148dahil) 40 AVRO

• 148 Ekrandan yukarısı 80 AVRO

• Oto Televizyonu 8 AVRO

2. Radyolar

• Cep tipi radyo alıcıları 1 AVRO

• Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1 AVRO

• Oto radyo alıcıları 1 AVRO

• Taşınabilir radyo alıcıları 2 AVRO

3. Videolar 18 AVRO

4. Set Üstü Medya Kutuları (Set Top Box) ile her türlü uydu alıcı cihazları 7 AVRO

5. Birleşik Cihazlar (Kombine)

a) Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar

• Televizyon-Radyo 9 AVRO

• Televizyon -Radyo-Teyp 13 AVRO

• Televizyon-Video 19 AVRO

• Televizyon-Radyo-Video 21 AVRO

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

• Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 AVRO

• Taşınabilir (pilli) radyo-kasetçalar 3 AVRO

• Oto Radyo-Kasetçalar 3 AVRO

• Oto Radyo-Kompakdiskçalar 4 AVRO

• Taşınabilir (pilli) Radyo-Kompakdiskçalar 4 AVRO

• Radyo-Kasetçalar 5 AVRO

• Radyo-Kompakdiskçalar 7 AVRO

• Radyo-Pikap 7 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap 14 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Pikap- Koımpakdiskçalar 18 AVRO

• Radyo-Kasetçalar-Kompakdiskçalar 18 AVRO

6. Diğer Cihazlar

• Cep Tipi Radyolu Mp3-Mp4 Çalar ve Benzerleri 2 AVRO

• Radyo ve/veya TV’li Navigasyon cihazları 7 AVRO

• Radyo ve/veya TV’li DVD-VCD player ve benzerleri 15 AVRO

• Radyo ve/veya TV’li ev sinema sistemleri 15 AVRO

• Taşıtlarda kullanılmaya mahsus Navigasyon multimedya cihazları 10 AVRO

7. Cep Telefonları 20 AVRO

8. Bilgisayarlar ve Tablet Bilgisayarlar 10 AVRO

9. Yukarıda sayılan cihazlar dışında kalan her türlü cihazlar 18 AVRO

image_pdfimage_print