Search
Close this search box.

Toplu Teminat Kayıt İşlemleri – 09.09.2015

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605/157
Konu : Toplu Teminat Kayıt İşlemleri

09.09.2015/10389208
DAĞITIM YERLERİNE

Toplu teminat tutarlarının sisteme kaydına ilişkin olarak doğabilecek hataların önüne geçilmesi amacıyla sistemde aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

  • Toplu teminat için ilk defa kayıt yaparken girilen teminat miktarlarının basamaklarında nokta ve virgül ile ayrılacak, (Örn: 2.768.456,02)
  • Girilen miktar oluşturulan ek alana harf ile de yazılacak, (ikimilyon yediyüzaltmışsekizbin dörtyüzellialtı TL iki Kuruş)
  • Toplu teminat ekranına firma adına ilk defa teminat mektubu kaydı yapılıyorsa ilgili memur tarafından firmanın vergi numarası ile kayıt yapıldıktan sonra 16 haneli dosya kayıt numarası sistem tarafından otomatik olarak yaratılacak ancak otomatik olarak sistem tarafından bloke konulduğu için yeni yaratılan teminat kullanıma açık olmayacak,
  • İdare amirince bloke kaldırılması işlemi yapıldıktan sonra teminat kullanıma açılmış olacak,
  • Eğer varolan bir dosya numarasına yeni bir teminat mektubu ilave edilecek ya da bir teminat mektubu üzerinde güncelleme yapılacak ise idare amiri tarafından bir talep girilmesi gerekmekte olup bu talep “TCGB Memur İşlemleri” altında bulunan “Beyanname Düzeltme/İptal/Statü değişikliği/Teminat Talepleri” menüsünden yapılacak,
  • Talep aşamasında idare amirince “Beyan Tipi” alanına “Teminat” seçeneği seçilerek “Teminat No” alanına 16 haneli teminat dosya numarası, “Teminat Tutarı” alanına ise teminat mektubu miktarı yazılacaktır. İdare amiri tarafından yazılan teminat tutarında ilgili memurca değişiklik yapılamayacaktır.

Söz konusu düzenlemeler uyarınca işlem yapılması hususunda bilgilerini/gereğini arz/rica ederim.

H.Hasan Murat ÖZSOY
Genel Müdür

DAĞITIM:

Gereği:                                                                          
Batı Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Fırat Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gap Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İpekyolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Gürbulak Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Bilgi:
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top