Search
Close this search box.

TPS-Geçici İthalat İzni-SET Halindeki Eşya

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-73421605-106.05-
Konu : TPS-Geçici İthalat İzni-SET Halindeki Eşya

28.04.2022 / 74281582
DAĞITIM YERLERİNE

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

Tek Pencere Sistemi üzerinden düzenlenen 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzinlerinin başvurusunda satış miktarının “SET” seçilmesi ancak partiler halinde gümrük işlemlerinin yapılmak istenmesi durumunda düşüm yapılamadığı ve partiler halinde işlem gören “SET” in diğer bölümlerinin gümrük işlemlerinde sorunlar yaşandığından hareketle 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni işlemlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Konu ile ilgili olarak, 0910 kodlu TPS-Geçici İthalat İzni başvuruları esnasında, “Satır Özel Şartlar” alanına seçimlik olarak ” ‘Set’ halindeki eşyanın gümrük beyanname işlemleri partiler halinde yapılacak” şeklinde bir özel şartın yükümlü tarafından seçilmesi ve akabinde miktar birimi alanında “SET” biriminin seçilmesi halinde, set eşyası içeriğini oluşturan her bir eşya için başvuruda ayrı satırların bulunmasını teminen en az bir adet ek satır daha oluşturularak başvuru tamamlanacaktır.

Bu noktada, “Set” halinde olmakla birlikte söz konusu özel şartın seçilmediği başvurular için halihazırdaki işlemler yapılmaya devam edilecektir.

Bu itibarla, geçici ithalat iznindeki “set” in içeriğini oluşturan her bir eşyanın GTİP’lerinin, eşyaya dair miktarın ve miktar biriminin geçici ithalat izni başvurusunda ayrı ayrı kaydedilerek izin başvurularının tamamlanması durumunda partiler halinde işlem gören eşyalara ilişkin düşümlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi mümkün olabilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Buket ASAF
Bakan a.
Daire Başkanı V

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top