Search
Close this search box.

TPS – İthal Lisansları – Belge Birleştirmesi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS-İthal Lisansları-Belge
Birleştirmesi

05.10.2020/57942607
DAĞITIM YERLERİNE

Tek Pencere Sistemi’ne entegre olarak Bakanlığımız İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, bazı ithal lisanslarında aşağıda belirtilen şekilde 07 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere düzenlemeye gidilecektir:

– 0955-TPS-İthal Lisansı (KİM-MET), 0967-TPS-İthal Lisansı (MAK-ELEKT-ELEKTR) ve 0966-TPS-İthal Lisansı (Tekstil) belge türlerinden sadece 0955 kodlu belge 0955-TPS-İthal Lisansı (Sanayi) adıyla düzenlenmeye devam edilecek ve diğer iki belgenin düzenlenmesine son verilecek olup ilgili mevzuat uyarınca gerekli belge başvurularının 0955 belge kodu seçilerek yapılması,

– 0957-TPS-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı) ile 0951 kodlu TPS-İthal Lisansı (Korunma-Otonom) belgelerinden sadece 0951 kodlu belge 0951-TPS-îthal Lisansı (Korunma) adıyla düzenlenmeye devam edilecek ve diğer belgenin düzenlenmesine son verilecek olup ilgili mevzuat uyarınca gerekli belge başvurularının 0951 belge kodu seçilerek yapılması,

gerekmektedir.

Ancak, söz konusu belgelere ilişkin olarak;

  • 0957 kodlu TPS-İthal Lisansı (Korunma-Ülke Bazlı) kapsamında düzenlenen belgelerin son geçerlilik süre sonu 5/08/2021 tarihi,
  • 0966 kodlu TPS-İthal Lisansı (Tekstil) kapsamında düzenlenen belgelerin son geçerlilik süre sonu 31/12/2020 tarihi,
  • 0967 kodlu TPS-İthal Lisansı (MAK-ELEKT-GLEKTR) kapsamında düzenlenen belgelerin son geçerlilik süre sonu 15/02/2021 tarihi,

olup belirtilen tarihlere kadar halihazırda düzenlenmiş olan ve geçerlilik süresi bulunan belgeler kullanılabilecektir. Bu tarihlerden sonra söz konusu ithal lisansı kodlan gümrük beyannamelerinde kullanılamayacağından halihazırda 0957, 0966 ve 0967 kodlu olarak edinilmiş olan ithal lisanslarının gümrük beyannamelerinde kullanımı için yukarıda belirtilen son kullanım tarihlerine dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu düzenlemelere dair üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.

Dağıtım:
– Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
– Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine
– İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
– İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
– Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top