T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : TPS-TOBB-İş Makineleri İlişik
Kesme Belgesi-2020/12 S. Genelge

25.06.2020/55294104
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen iş makineleri ilişik kesme belgeleri Tek Pencere Sistemi kapsamına “1057” kodu ile “TPS-TOBB-İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi” adı ile alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak hazırlanan 2020/12 sayılı Genelge ilişikte yer almakta olup söz konusu belge 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle elektronik ortamda alınmaya başlanılacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: 2020/12 s. Genelge

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Genelge-TPS-TOBB-İş Makineleri
İlişik Kesme Belgesi-2020

22.06.2020/551476333
GENELGE
(2020/..)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Konuya ilişkin olarak, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkındaki Kanun, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve İş Makineleri Tescil Esasları uyarınca, Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen ilişik kesme belgelerinin Tek Pencere Sistemine alınmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) tarafından düzenlenen ve onaylanan 1057 kodlu TPS-TOBB-İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi başvurulan, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- Yükümlüsünce E-Devlet Kapısı üzerinden giriş yapılarak Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan başvurular, Tek Pencere Sistemi ile entegre çalışan “TOBB-İMBS(İş Makineleri Bilgi Sistemi)” ne iletilir.

2- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular ilgili Oda tarafından incelenmek üzere kabul edilir.

3- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, ilgili Oda tarafından onaylanır ve sistem tarafından e-belge 23 haneli olarak üretilir.

4- 23 haneli olarak üretilen e-belge numarası/ilgili belge satırı (Örnek: E-Belge No: 16545419881002000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

5- E-Belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda gümrük beyannamesine beyan edileceğinden, gümrük beyanname ekinde, kâğıt ortamında düzenlenmiş ıslak imzalı belge aranmaz.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2683
Sonraki İçerikTarım Ürünleri ve Dahilde İşleme Hükümleri