Search
Close this search box.

Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Hakkında

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-554.01.01
Konu : İthalat Denetimleri

03.03.2020/52848828
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 13.02.2020 tarihli ve 52296222 sayılı yazı.

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ilgide kayıtlı yazıda, Aksesuar Ticareti O… S…… tarafından yapılan A23885533 kayıt nolu başvuru kapsamı çakmakların sisteme model numaralarına göre değil ürün materyaline göre kaydedildiği ifade edilmektedir.

Yazıda ayrıca, 2020/12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan çakmaklara ilişkin test raporu sunulamaması halinde, hangi laboratuvara iletileceğine ve numune alma sayısına ilişkin bilgi ihtiyacı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, çakmaklar 12 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği uyarınca TS EN ISO 9994 ve TS ISO 22702 standardına göre denetlenmektedir. Söz konusu ürünlerin teste tabi tutulması ihtiyacı hasıl olması halinde, biri test numunesi biri şahit numune olarak iki takım numune alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede, TS EN ISO 9994 standardı kapsamındaki ürünler için 50 adet numune alınarak numunelerin ilgili standarttan akredite olan Ekoteks laboratuvarına iletilmesi gerekmektedir. TS ISO 22702 standardı kapsamı ürünler içinse 40 adet numune alınarak numuneler TSE Ankara veya Gebze Kimya laboratuvarına iletilmelidir.

Diğer taraftan, TAREKS’e söz konusu ürünlerin marka ve model bilgilerinin girilmesi, risk analizinin doğru çalışması için önem arz etmekte olup, tanımlamaların materyal bilgisi şeklinde yapılmaması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 65831289-553.02
Konu : Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi

13.02.2020/52296222
ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 13.02.2020 tarihli ve 94342069-554.01.01/00052288510 sayılı yazı.

Ankara Ticaret Denetmenleri Grup Başkanlığından alınan, 13.02.2020 tarihli 52288510 kayıtlı yazıda, ilgili Grup Başkanlığına yapılmış olan 04/02/2020 tarihli A23885533 başvuru numaralı AKSESUAR TİCARETİ O….. S….. ( V.no: 197XXXXXXXX) firmasının ithalat başvurusunda ürünler “çakmak” olup, başvuru model numaralarına göre değil metal manyetolu, metal taşlı, plastik manyetolu gibi ürünlerin tanımına göre yapılmıştır.

Tüketici Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 2020/12 kapsamında denetimi gerçekleştirilen çakmaklar ile ilgili sisteme giriş yapılırken esas alınması gereken kriterlerin;
(üretici-marka-model numarası-ürün tanımı vb.) laboratuvara gönderilmek üzere alınacak numune sayısı, alınan numunelerin hangi akredite laboratuvarlara gönderileceği ve dikkat edilmesi gerekli hususlarla ilgili Genel Müdürlüklerinin görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Şehzat SÜMER
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top