Search
Close this search box.

Ek Süreye İlişkin Düzenleme – (TSE) Denetimindeki Eşya

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 24545304-553.02
Konu : Ek Süreye ilişkin Geçici Düzenleme

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21.04.2020 tarihli ve 1856 sayılı yazı

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden alman ilgi’de kayıtlı yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimindeki eşya için ibraz edilmesi talep edilen belgelerin temininde zorluklar yaşandığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin olarak mevzuat dahilinde gerekli kolaylaştırmanın yapılması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle ticaret hayatında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesini ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde özel sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerde bir noksanlık olmamasını teminen Bakanlığımız gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.

Bu kapsamda, Covid-19 salgını nedeniyle belge temin etmekte zorluk yaşandığını ifade eden ithalatçı firmaların taleplerine ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, belge temini için verilen 120 günlük ek sürenin geçici olarak uzatılması uygun bulunmuştur. Denetimi devam eden başvurular da dahil olmak üzere ilgili tüm başvurularda belge temini için 120 gün olan ek süre geçici olarak 180 gün olarak değiştirilmiştir. Keyfiyet, 17.04.2020 tarihli yanımız ile TSE’ye iletilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşaviri Derneğine
Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşaviri Derneğine
İzmir Gümrük Müşaviri Derneğine
Mersin Gümrük Müşaviri Derneğine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top