24.02.2021 Tarihli 31405 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 3577

29 Aralık 2020 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7266 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri”, “Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mutabakat Zaptı” ve Kuzey İrlanda ile ticarete ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında teati edilen Mektupların onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

24 Şubat 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ekleri İçin Tıklayınız

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız