Türkiye Cumhuriyeti İle EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti İle EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması

25.05.2021 Tarihli 31491 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 4020

25 Haziran 2018 tarihinde imzalanan ve 7267 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” ile 7275 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Tarım Anlaşması”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü  maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

25 Mayıs 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE EFTA DEVLETLERİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

image_pdfimage_print