22.04.2021 Tarihli 31462 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 3865

20 Aralık 2017 tarihinde Ankara`da imzalanan ve 7273 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite`nin Serbest Ticaret Anlaşması`nın `Menşeli Ürünler` Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II`sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararı”nın onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

21 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI TARAFINDAN KURULAN ORTAK KOMİTE`NİN

Serbest Ticaret Anlaşması`nın “menşeli ürünler” kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin Protokol II`sini değiştiren

1/2017 Sayılı KARARI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Linke Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.