31.12.2020 Tarihli 31351 (3. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3352

Ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

31 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İngiltere” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası ve Eki İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta İlave Gümrük Vergisine İlişkin Karar 3351
Sonraki İçerikİthalat Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması