Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespiti Hakkında

18.09.2019 Tarihli 30892 Sayılı Resmi Gazete

Karar Sayısı: 1549
TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDAKİ 15/6/2015 TARİHLİ VE 2015/7748 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ, 1/9/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA KARAR
Türkiye tarafından tek taraflı olarak tanınan tercihli rejim uygulamalarından yararlanacak eşyanın menşeinin tespiti hakkındaki 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 1/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Eylül 2019
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

image_pdfimage_print