Search
Close this search box.

Ulaşım Araçları Elektrik ve Elektronik Ürünler DİR Genelgesi Hk

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü
Makina, Otomotiv, Elektrik ve Elektronik Ürünleri Daire Başkanlığı

Sayı :E-87520770-451.01
Konu :Makine, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları,
Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine
İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

16.05.2024 / 96877059
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, makine, otomotiv, diğer ulaşım araçları, elektrik ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların dahilde işleme izin belgesi (DİİB)
başvuruları, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğ hükümleri yanı sıra Makine, Otomotiv Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, DİİB başvurularının sektör dinamikleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde, Makine, Otomotiv Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde değişikliğe gidilmesi gerekliliği hâsıl olmuştur.

Bu çerçevede, ekli “Makine, Otomotiv, Diğer Ulaşım Araçları, Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelge
Değişikliği Hakkında Genelge” Bakanlık Makamı’nın 14.05.2024 tarihli ve 96484245 sayılı onayı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mehmet Ali KILIÇKAYA
Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Makine Otomotiv Diğer Ulaşım Araçları Elektrik ve Elektronik Sektörü Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top