image_pdfimage_print

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24545304-553.02-
Konu : TAREKS

22.12.2021 / 70260540
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 09.12.2021 tarihli ve 4820 sayılı yazınız.

İlgi ’de kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun Birinci Maddesi “ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemeler uygun olmasını sağlamak” hükmüne amirdir. Bu kapsamda güvenli ürünlerin piyasaya arzını sağlamak ve kamu yararını gözetmek için ithalat denetimleri gerçekleştirilmektedir. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol
Sistemi (TAREKS) denetimlerinin daha etkin verimli ve hızlı olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Diğer taraftan, dinamik bir yapıya sahip olan TAREKS sistemi günün ihtiyaçları ve edinilen tecrübeler kapsamında güncellenmekte ve söz konusu denetimlerin sağlıklı biçimde yürütülmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Mezkur başvuruda gündeme getirilen talep ve güncelleme çalışmalarımızda dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

AHMET KARABAY
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

image_pdfimage_print