T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı    : E-24545304-553.02-00062289868
Konu   : Güneş Gözlükleri Testleri

15.03.2021/62289868
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 10.09.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00057290157 sayılı yazı.
            b) 17.11.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00059063295 sayılı yazı.
            c) 02.03.2021 tarihli ve E-95868328-554.01.01-00061924977 sayılı İGDTBM yazı.

Bakanlığımıza iletilen ilgi (c)’de kayıtlı yazıda, güneş gözlüklerinin ilgi (a)’da kayıtlı yazımıza istinaden ithalat aşamasında teste yönlendirildiği, bu testlerin TS EN ISO 12312-1 standardına göre icra edildiği ifade edilmiştir. Yazıda devamla, TS EN ISO standardının 5.2 Geçirgenlik ve Filtre Kategorileri maddesine göre ilgili laboratuvarca teste konu güneş gözlüğünün filtre kategorisinin testler ile belirlendiği, gözlükte veya ilişiğindeki kullanma kılavuzunda beyan edilen filtre kategorisi ile test sonucunda bulunan filtre kategorisi uyumlu ise uygun sonuç verildiği, ancak aynı standardın 5.3.1 inci maddesinde “takılı filtrelerde, sağ ve sol gözler için referans noktasında filtrelerin ışık geçirgenlik değeri arasındaki nispi fark, %15’i aşmamalıdır” hükmünün yer aldığı belirtilmiştir.

Yazıda son olarak, Arıkan Saat A.Ş.’ye ait A24206645 numaralı TAREKS başvurusunun denetlendiği ve filtreler arası geçirgenlik değerinin %15’i aştığı belirtilmiş bununla birlikte mezkur standardın 5.3.1 inci maddesinin denetimlerde dikkate alınmadığından bahisle uygulamaya esas teşkil edecek görüşlerimiz talep edilmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda, TS EN ISO 12312-1 standardının 5.3.1 inci maddesinin de ithalat denetimlerinde dikkate alınmasının faydalı olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu kapsamda, güneş gözlüklerinin test sonuçlarında, ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ekinde sunulan standart maddelerine ek olarak 5.3.1 inci maddesi gereklerinin 01/05/2021 tarihinden itibaren aranması, bu tarihten önce yapılan başvuruların ise mevcut uygulama çerçevesinde değerlendirilmesi, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce konu hakkında ilgili laboratuvara bilgi verilmesi gerekmektedir. Öte yandan, ilgi (c)’de kayıtlı yazınızda belirtilen diğer standardların ithalat denetimlerinde dikkate alınması talebi uygun bulunmamıştır.

Diğer taraftan, ilgi (c)’de kayıtlı yazınızda; denetime yönlendirilen ürünlerin aynı başvurunun farklı kalemleri altında yer alması durumunda ve farklı kalemde bulunan ürünlerin aynı materyalden yapılmış olmaları, üreticileri ile markalarının aynı olması halinde her bir kalemden numune almak yerine yalnızca bir kalemden numune alınmasının talimatlandırıldığı belirtilmiş ancak seçilen modelin farklı renk kaplamalara sahip çerçeveleri ile farklı renk filtreleri için numune alınıp alınmayacağı hususunun incelenmesi talep edilmiştir.

Bu çerçevede, aynı başvuru muhteviyatı kalemlerden test edilmek istenen kalem içerisinde yer alan ancak farklı renkte filtre ve farklı renkte çerçeveli ürünlerden ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda belirtilen adette numune alınması yerinde görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür

Resmi Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.