T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-20117910-111.99-
Konu : ÜTS Kaydı

29.11.2022 / 80272622
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 17.11.2022 tarihli ve 5375 sayılı yazınız.

   İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle ÜTS sisteminde yazan GTİP kodu ile gümrükte yapılan beyanların uyuşmadığı durumlarda KDV oranında nasıl bir işlem yapılacağı konusunun açıklığa kavuşturulması istenilmektedir.

   Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığından alman 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazıda; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği “https.7/utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/” linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığı, bu bağlamda, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre “cihaz” olarak adlandırılan tüm eşyaların anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Bakanlıklarınca da da uygun bulunduğu belirtilmektedir.

   Öte yandan, dilekçenizde belirtilen hususla ilgili somut sorunların bildirilmesi halinde ilgili gümrük idaresi nezdinde gerekli araştırma yapılabilecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Kadir SARIKAYA
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Önceki İçerikİthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2022/36
Sonraki İçerikDöviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödeme