Search
Close this search box.

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri 03.01.2022

Kaydet
Kapat

Önemli Hatırlatma

Varış Öncesi Gümrük İşlemlerine Yeni GTİP’ler Eklenmiştir. (03.01.2022)

Anılan Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşyanın Bakanlık internet sitesinde duyurulacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu uygulamadan yararlanacak eşya listesi Ek-1’de, uygulamayla ilgili kılavuz ise Ek-2’de yer almakta olup güncellenen kılavuzda Denizyolu ve Havayolu taşımacılığına özel hususlar belirtilmekle birlikte bir taşıma senedine bağlı birden fazla gümrük beyannamesinin açılmasına da imkan sağlanmıştır.

Ek1- (03.01.2022 Varış Öncesi Gümrük İşlemlerinden Yararlanacak Eşya Listesi)

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top