Search
Close this search box.

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İthalatlar

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Sayı : E-47905748-602.04.02
Konu : Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İthalatlar

12.08.2022/77175457
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9’ncu maddesi uyarınca karara ekli EK-8 sayılı listede yer alan ürünlerin yatırım teşvik belgesi kapsamında ithalatları gümrük vergisi muafiyeti dışında tutulmuştur.

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüzce BİLGE ve Karar Destek Sistemleri üzerinden yapılan sorgulama neticesinde, Ambarlı, Muratbey, Erenköy, Trakya Serbest Bölge, İstanbul Havalimanı, İstanbul Deri Serbest Bölge, Avrupa Serbest Bölge, Ankara, Esenboğa, Derince, Dilovası, İzmir, Aliağa, Adnan Menderes, Gemlik, Mersin ve Gaziantep Gümrük Müdürlükleri’nden 86 adet serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamında yatırım teşvik belgesi ile ithalatı yapılan EK-8 sayılı liste muhteviyatı eşyaların gümrük vergisi ve/veya ilave gümrük vergisinin kısmen veya tamamen eksik ödendiğinin tespitine dair Araştırma ve Tespit Raporu ekte gönderilmiştir.

Bu itibarla Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında EK-8 listesine dahil olan eşya ithalatlarında olası hazine kayıplarının önlenmesi için tarife, menşe, teşvik belgesi muafiyet kodu ve kalem muafiyet kodu beyanlarının kontrolü noktasında Gümrük Müdürlükleri’nce azami dikkat ve özenin gösterilmesi,

BİLGE Sisteminde teşvik belgesi özel şart kodu 037, 043, 044 ve 048 (KDV İstisnası) olarak belirtilen beyanname kalemlerinde EK-8 listesi kapsamında olan eşyanın muafiyet kodunun YTTSV olarak seçilmesini engelleyecek düzenleme yapılması, Söz konusu rapor kapsamında tespit edilen hususlarla ilgili gerekli teyitlerin yapılarak kısmen veya tamamen eksik ödendiği tespit edilen vergi farklılıkları ile ilgili 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 193/3, 197/2 ve 198. maddeleri ile 234. Maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilmesi ile yapılacak işlem sonucundan bilgi verilmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Murat YAMAN
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top